Poster Session

For High School Students Jump to LT

Each year the organizers of the conference aim to involve the public in all our activities and introduce them to the beautiful world of Life Sciences. So we are very excited to welcome future scientists at the Poster Session for High School Students (grades 9 through 12).

A poster presentation is not only a great way to share the topics that you are very interested in, or the research you carried out, but also an opportunity to assess your level of knowledge, compete in the best presentation contest, integrate into the scientific community, and gain insight into how scientific conferences work.

Therefore, we would like to invite High School students (grades 9-12) to present their posters related to biology and chemistry. Take note that you can deliver a relatively new topic that is interesting to you or the research that you carried out in your school.

The competent commission of judges (high school teachers, university doctoral students, and lecturers) will evaluate all posters.

Important Dates

Registration opensFebruary 19th, 09:00 EET
Abstract submissionMarch 15th to March 31st, 23:59 EET
Registration closesMarch 31st, 23:59 EET

Requirements

Please note that these abstract and poster presentation requirements must be met for your work to be accepted.

Requirements for abstracts:

Poster requirements:

Evaluation of presentation

At the conference The COINS, your academic poster presentation will be evaluated for various criteria by leading scientists in the field, and applaudable presentations will be awarded for their excellence.

Here we provide the Evaluation Form. Please remember, that organizers reserve the right to make necessary changes to the evaluation form without any additional notice.

It is important to remember that the organizers may provide additional points during the poster evaluation session if:

Guidelines for making your academic poster

How to prepare for a poster session, what are the tips and tricks in making a poster, what is a good and bad poster and many more you can find in these slides (Lithuanian language only), prepared by multiple best poster award receiver, Ph.D. student Vilius Malūnavičius.
Mokinių

Stendinių pranešimų sesija

Konferencijos organizatoriai kiekvienais metais stengiasi kuo labiau įtraukti ir supažindinti visuomenę su gamtos mokslų pasauliu, todėl su džiaugsmu kviečiame būsimuosius jaunuosius mokslininkus į stendinių pranešimų sesiją, skirtą 9-12 klasių mokiniams.

Stendiniai pranešimai – puiki galimybė pristatyti tau rūpimą temą ar atliktą tyrimą kitiems mokiniams, mokytojams, studentams ir dėstytojams, įsivertinti savo žinias, pasivaržyti geriausio pranešimo konkurse, įsijungti į mokslinę bendruomenę ir pamatyti mokslinių konferencijų virtuvę iš vidaus.

Todėl kviečiame visus 9-12 klasių mokinius pristatyti stendinius pranešimus chemijos, biologijos mokslų tematika, kuriuose galite plačiau panagrinėti jums patinkančią temą ar pristatyti mokykloje atliktą mokslinį tyrimą, kurio rezultatai būtų įdomūs kolegoms.

Jūsų pranešimus vertins kompetentinga vertintojų komisija sudaryta iš įvairių Lietuvos mokyklų gamtos mokslų mokytojų, universitetų doktorantūros studentų bei dėstytojų. Vertinimas ne tik padės įvertinti savo žinias, bet ir tobulėti ateities mokslinėje veikloje.

Svarbiausios datos

Registracijos pradžiaVasario 19 d., 09:00
Santraukų pateikimo terminas Nuo kovo 15 d. iki kovo 31 d., 23:59
Registracija baigiasiKovo 31 d., 23:59

Reikalavimai

Reikalavimai santraukai:

Reikalavimai stendiniam pranešimui:

Vertinimas

Pateikiame vertinimo lentelę. Primename, kad organizatoriai pasilieka teisę daryti vertinimo sistemos pakeitimus be išankstinio pranešimo.

Primename, jog organizatoriai stendinių pranešimų vertinimo sesijos metu gali skirti papildomus balus, jeigu:

Gairės pasiruošimui (Rekomendacijos)

Kaip paruošti stendinį pranešimą, kokius naudingus dalykus verta žinoti ruošiant stendinį pranešimą, kas yra geras ar blogas stendinis pranešimas ir atsakymus į kitus klausimus galite rasti šiose skaidrėse, paruoštose daugkartinio posterių sesijų įvairiose konferencijose nugalėtojo, doktoranto Viliaus Malūnavičiaus.