Register to The COINS Poster Session! / Registruokitės į The COINS stendinių pranešimų sesiją!

You must have a Poster Session ticket to participate in the Poster Session / Privalote turėti stendinių pranešimų sesijos bilietą kad joje galėtumėte dalyvauti

Presentation details / Pranešimo informacija

Presenting author / Pristatantysis autorius

Drop abstract here / Įkelkite santrauką čia (acceptable formats / tinkami formatai: Word (DOC, DOCX), PDF)