Register to The COINS Poster Session! / Registruokitės į The COINS stendinių pranešimų sesiją!

English

NOTE! You will be asked to provide an abstract of your presentation during the registration process. However, it is not mandatory to provide the final abstract yet.
We encourage you to plan your future and write about what you hope to achieve until the conference.

You can use the provided abstract template here or write it in free form, retaining the usual abstract structure.

This abstract of your plans will serve as a written form of your promise to us to attend The COINS 2024. You will be asked to provide the final abstract during the week of March 15th-31th here (you will receive an e-mail with the reminder).

Lietuviškai

PASTABA. Registracijos metu jūsų bus prašoma pateikti pranešimo santrauką. Tačiau kol kas nėra privaloma pateikti galutinį santraukos variantą. Skatiname planuoti savo būsimus tyrimus ir aprašyti tai, ką planuojate įvykdyti iki konferencijos.

Galite naudoti šį esantį šabloną arba rašyti laisva forma, išlaikant tradicinę santraukos struktūrą.

Ši santrauka, su jūsų planuojamais rezultatais, bus laikoma jūsų įsipareigojimu dalyvauti „The COINS 2024“ konferencijoje. Galutinę santraukos versiją privalėsite pateikti kovo 20-26 dienomis svetainėje (jums taip pat bus išsiųsti priminimo laiškai registracijoje nurodytu paštu).

You must have a Poster Session ticket to participate in the Poster Session / Privalote turėti stendinių pranešimų sesijos bilietą kad joje galėtumėte dalyvauti

Presentation details / Pranešimo informacija

Presenting author / Pristatantysis autorius

Upload the Abstract / Įkelti Santrauką

Drop abstract here (PDF format - mandatory / PDF formatas - privalomas)