Poster Session for High School Students

About

The poster session ended on the 30th of March, 2021

The COINS is an annual international conference of Life Sciences, organized solely by enthusiastic students of Vilnius University. The conference gathers students, scholars, and everyone, who is interested in life sciences. The most notable scientists from Lithuania and the whole world present their lectures, while students have an opportunity to present their research during the Poster Session.

Each year conference organizers aim to involve the public in all our activities and introduce them to the beautiful world of Life Sciences. So we are very excited to bring you our newest addition to the program – Poster Session for High School Students (grades 9 through 12).

A poster presentation is not only a great way to share with others the topics that you are very interested in or the research you carried out, but also an opportunity to assess your level of knowledge, compete in the best presentation contest, integrate into the scientific community and gain insight how scientific conferences work.

Therefore, we would like to invite High School students (grades 9-12) to present their posters related to biology and chemistry. Take note that you can deliver a relatively new topic that is interesting to you or your research that you carried out in your school.

The Poster Session will take place on a virtual platform www.remo.co. To get familiarized with it, you will be able to participate in a demo session before the real Poster Session (organizers will update you after the registration).

The competent commission of judges (high school teachers, university doctoral students, and lectors) will evaluate all posters. 

All posters can be prepared and presented in either Lithuanian or English language

The Poster Session will be held on the 30th of March, 2021, at 12:00 EEST.

Program

  • 12:00-13:30 – Poster evaluations (presenters and judges are present)
  • 13:30-14:00 – Short Break
  • 14:00-15:00 – Main Poster Session  (presenters and conference attendees are present)
  • 15:00-15:30 – Best Poster Awards

Moksleivių stendinių pranešimų sesija

Apie

(Nuroda bus aktyvi kovo 30 d. 13:50)

The COINS yra kasmet vykstanti gyvybės mokslų konferencija, organizuojama vien tik Vilniaus universiteto studentų. Konferencija pritraukia gyvybės mokslų studentus, mokslininkus bei visus, kurie domisi gyvybės mokslais. Jos metu paskaitos yra skaitomos žymiausių Lietuvos ir pasaulio mokslininkų, o studentai turi galimybę pristatyti savo mokslinius darbus stendinių pranešimų metu.

Konferencijos organizatoriai kiekvienais metais stengiasi kuo labiau įtraukti  ir supažindinti visuomenę su gamtos mokslų pasauliu, todėl su džiaugsmu pristatome šių metų naujieną – stendinių pranešimų sesiją skirtą 9-12 klasių mokiniams.

Stendiniai pranešimai, tai puiki galimybė pristatyti tau rūpimą temą ar atliktą tyrimą kitiems moksleiviams, mokytojams, studentams ir dėstytojams, įsivertinti savo žinias, pasivaržyti geriausio pranešimo konkurse, įsijungti į mokslinę bendruomenę ir pamatyti mokslinių konferencijų virtuvę iš vidaus.

Todėl kviečiame visus 9-12 klasių mokinius pristatyti stendinius pranešimus chemijos, biologijos mokslų tematika, kuriuose galite plačiau panagrinėti jums patinkančią temą ar pristatyti mokykloje atliktą mokslinį tyrimą, kurio rezultatai būtų įdomūs kolegoms.

Pristatymai vyks nuotoliniu būdu virtualioje erdvėje – svetainėje www.remo.co. Kadangi svetainė yra anglų kalba, reikalui esant bus organizuojamas bandomasis prisijungimas, platesniam susipažinimui su svetaine dar prieš pranešimų sesiją (informacija bus pateikta šiek tiek vėliau).

Jūsų pranešimus vertins kompetentinga vertintojų komisija sudaryta iš įvairių Lietuvos mokyklų gamtos mokslų mokytojų, universitetų doktorantūros studentų bei dėstytojų. Vertinimas ne tik padės įvertinti savo žinias, bet ir tobulėti ateities mokslinėje veikloje.

Stendiniai pranešimai gali būti paruošti ir pristatyti tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis.

Stendinių pranešimų sesija vyks 2021 m. kovo 30 d., 12:00.

Programa

  • 12:00-13:30 – Pranešimų vertinimas (dalyvauja pranešėjai ir vertintojai);
  • 13:30-14:00 – Pertrauka;
  • 14:00-15:00 – Pagrindinė pranešimų sesija (dalyvauja pranešėjai ir visi norintys asmenys);
  • 15:00-15:50 – Geriausių pranešimų paskelbimas ir apdovanojimas.